Bestyrelse

Bestyrelsen består  af nedenstående. Al kontakt kan foregå via mail til formanden. Vi vil hurtigst muligt besvare jeres forespørgsel.

Formand: Paola Henriquez Vorre - e-mail: formand@ab-gartnerhaven.dk

Næstformand: Ivan Poulsen

Medlem: Henrik Thomsen

Suppleanter: Anne Lykke Skovgaard, Birgit K. Rosenbæk og Sanne Ammitzbøll