Administration

Foreningen er pr. 01-01-2010 overgået til professionel administrationselskab NEWSEC DATEA. Det vil sige at alt administrativt arbejde udføres af selskabet.

Bestyrelsen fokuserer primært på de lokale funktioner i foreningen og den daglige kontakt til andelshaverne.