Andelsboligforeningen hvad så?

  • En andelshaver er et aktivt medlem af sin forening, der deltager i fællesarbejdet på de tilrettelagte dage.
  • I Gartnerhaven er vi andelsbevidste.